Mã báo

(Post code)

Các loại báo

(Newspapers)

Lịch phát hành

(Calendar release)

Đơn giá

(Unit price)
NV28 Chosun Ilbo Mon to Sat 2.5 usd
NV 55 Forbes Asia Montly 7 usd
NV32 Vogue Monthly 12 usd
NV31 The Australian Mon to Sat 4.5 usd
NV30 Fashion magazine(Japanese) Weekly 4 usd
NV29 Food magazine ( Japanese ) Biweekly/2 copy 6 usd
NV28 ChinaTimes Mon to Sun 2 usd
NV01 Asian wall street journal Mon to Fri 2.5 usd
NV02 Bangkok post Mon to Sun 2 usd
NV03 Business Times Mon to Sat 2.2 usd
NV04 Financial time Mon to Sat 4.5 usd
NV05 The NewYork Times Mon to Sat 3.4 usd
NV06 Nation Mon to Sun 2 usd
NV07 South China M.Post Mon to Sun 3.5 usd
NV08 Strait Times Mon to Sun 2.5 usd
NV09 USA today Mon to Fri 2.5 usd
NV10 The economist Weekly 7 usd
NV11 Fortune ( Biweekly) ( Biweekly)/2copes 7 usd
NV12 Time Weekly 5 usd
NV13 Golf Digest Monthly 12 usd
NV14 NationalGeographic Monthly 12 usd
NV15 Home & Décor Monthly 15 usd
NV16 Elle Monthly 15 usd
NV17 ELLE Décor Monthly 15 usd
NV18 Nikkei Shimbune Mon to Sun 4 usd
NV19 Asahi Shimbune Mon to Sun 4 usd
NV21 Sport daily Mon to Sun 3 usd
NV26 JoongAng ilbo Mon to Sat 2.5 usd
NV27 Meail Business Mon to Sat 2.5 usd

Hotline tư vấn dịch vụ

(08h00 - 21h00 tất cả các ngày trong tuần)
0974 884 945 - 0984 750 972